Oversigt over andre sociale aktiviteter

’Vi handler hvor vi ser behovene’ . At dette er virkelighed i Røde Kors kan vi bl.a. se i denne oversigt over ’Andre sociale aktiviteter’.

Ud fra oplysninger i kontakt og på hjemmesiderne har vi samlet viden om de særlige aktiviteter, som I i afdelingerne selv har fundet på. Aktiviteterne spænder vidt lige fra diverse caféer og barselsklubber til brunch for demente, en fødselsdagsbus eller bogvenner  Oversigten rummer beskrivelse af mere end 50 forskellige sociale aktiviteter. Vi har beskrevet aktiviteten ud fra de oplysninger, vi har kunnet finde, og vi har skrevet kontaktoplysninger ind på den aktivitetsleder, der er anført. Eller på formanden, hvis der ikke har været andre oplysninger.

Herved kan I kontakte hinanden – frivillig til frivillig – for inspiration og erfaringsdeling.

Der er sikkert aktiviteter, som mangler på listen. Og der er sikkert nogen, som er ophørt, har fået ny aktivitetsleder, eller hvor oplysningerne er forkerte. Skriv ind til Bettina på betbr@rodekors.dk med rettelser og nye informationer. Så opdaterer Bettina oversigten den 1. i hver måned. 

Se oversigten for de forskellige andre sociale aktiviteter her.