Få adgang til økonomisystemet

Der findes to forskellige adgange til økonomisystemet i Røde Kors, AX1 og AX2.
AX1 er den mest simple adgang, mens AX2 kræver større kendskab til økonomisystemer og IT.

Har du problemer med logge på systemet, kan du kontakte vores IT-afdeling pr. mail: helpdesk@rodekors.dk

For at få adgang til økonomisystemet anbefaler vi, at du installerer Citrix Receiver:
AX1 - vælg "Webkladde"
AX2 - vælg "AX Economy LK"
Man kan også vælge https://login.rodekors.dk/, dog uden adgang til printer.

Installation af Citrix Receiver
For bedste adgang til systemet installeres Citrix Receiver - se mere her.

Driftmeddelelser:
Der har både mandag eftermiddag (5/2) og tirsdag (6/2) været nedbrud på systemet, men nu (tirsdag aften) fungerer det igen.

Ændring af password
Se vejledning her.


Opdatering af rapporter
To af rapporterne i økonomisystemet - "butiks rapport" og "Årsregnskab" skemaet - opdateres 3 gange i døgnet. Kl. 6:30, kl. 11:30 og kl. 18:00. Opdateringen tager ca. 1 time. Har du brug for at se ændringer i din bogføring, skal du vente til efter den næste opdatering inden det slår igennem i de to nævnte rapporter. Alle øvrige rapporter opdateres lige så snart det indtastede er bogført.