Om Formidling

En af Røde Kors’ vigtigste opgaver er at udbrede kendskabet til Røde Kors’ arbejde og at sikre indsigt i andre menneskers levevilkår. Opfordringen til større medmenneskelighed, respekt og tolerance er utrolig relevant, hvad enten formidlingen sker til børn i folkeskolen, afdelingerne, nye frivillige eller til forskellige arrangementer. En stor del af formidlingen bliver varetaget af frivillige gennem Røde Kors’ skoletjeneste og frivillige foredragsholdere som du kan finde information om under aktiviteten Afdelingernes Internationale Arbejde og frivilligunderviserne. Men mange andre frivillige er med til at udbrede kendskabet til vores arbejde. Denne gruppe på mitrødekors.dk er for alle, som er interesserede i formidling, og et mødested for alle de frivillige, der er ude og fortælle om Røde Kors i forskellige sammenhænge.

Om "Introduktion til Røde Kors"

Formålet med "Introduktion til Røde Kors" er at give frivillige viden om Røde Kors som organisation, en forståelse af Røde Kors’ principper og kendskab til organisationens internationale og nationale opgaver. Desuden vil den frivillige efter kurset føle sig godt rustet til at svare på mange af de spørgsmål, man som frivillig løbende bliver stillet om Røde Kors. Kurset afholdes af frivillige undervisere og varer 2-4 timer.

Om "Medmenneskelighed i praksis"

Formålet med kurset "Medmenneskelighed i praksis" er at træne frivillige i at yde psykosocial støtte, herunder psykisk førstehjælp, samt hvordan frivillige skal passe på sig selv i det til tider udfordrende arbejde med sårbare.

Kontaktperson på landskontoret for Formidling

Næste arrangementer

Ingen kommende events fundet